Phó tế vĩnh viễn – "bí tích phục vụ Thiên Chúa và anh em"
CL&HB - Đăng ngày 28-3-2017 4:57 PM GMT+7 - Lượt xem: 2106

Một "người canh giữ phục vụ" và một ơn gọi gia đình

Gặp gỡ trong Nhà Thờ Chánh Tòa Milanô ngày 25/3/2017

Các phó tế vĩnh viễn là "bí tích phục vụ Thiên Chúa và anh em", và các thầy nhắc nhở cho Dân Thiên Chúa tầm vóc cốt yếu đó của phép Rửa chính là phục vụ, phó tế là "người canh giữ phục vụ trong Giáo Hội". Và đó là một ơn gọi "gia đình".

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã trả lời câu hỏi của một thầy phó tế vĩnh viễn có gia đình, trong nhà thờ chánh tòa ở Milanô, hôm thứ bẩy 25/3/2017, nhân cuộc gặp gỡ với các linh mục, các phó tế và những người thánh hiến của giáo phận lớn nhất Châu Âu, nơi Đức Giáo Hoàng đã ghé thăm trong 10 giờ đồng hồ, bắt đầu bởi những gia đình của một khu phố bình dân, khu "Nhà Trắng", và với tư cách là "linh mục phục vụ dân chúng".

Đức Giáo Hoàng đã tháo gỡ những tư tưởng nghe được của một phó tế "nửa linh mục" hay "nửa giáo dân", để trở lại căn tính riêng biệt của người phó tế, từ khi thiết lập chức phó tế trong Giáo Hội sơ khai như Sách Tông Đồ Công Vụ đã kể lại. Nhân tiện, ngài cũng nhắc lại rằng các giám mục đã giao trách nhiệm cho các phó tế để có giờ cầu nguyện, vốn là nhiệm vụ đầu tiên của các ngài. Ngoài ra, ngài đã bác bỏ hình ảnh của người phó tế như là một người "trung gian" giữa dân Thiên Chúa và các mục tử của họ.

Nhất là, Đức Giáo Hoàng đã cho cái định nghĩa độc đáo này cho người phó tế như là "bí tích của sự phục vụ Thiên Chúa và anh em". Ơn gọi phó tế, như thế là để nhắc nhở rằng sự phục vụ nằm ở trung tâm ơn gọi của mọi người đã chịu phép Rửa, và như phương thuốc giải độc cho một xã hội kiểu "cái đó có lợi cho tôi", cái đó "phục vụ" cho tôi. "Dường như ngày nay, Đức Giáo Hoàng ghi nhận, tất cả phải "phục vụ chúng ta" , cộng đoàn "phục vụ cho tôi", đức ái "phục vụ cho tôi". Theo Đức Giáo Hoàng, căn tính và sứ vụ của phó tế là ngược lại : "Anh em, chính anh em là ân điển mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta để thấy rằng con đường chính đáng đi ngược lại : trong cầu nguyện, tôi phục vụ, trong cộng đoàn, tôi phục vụ, trong sự liên đới, tôi phục vụ Thiên Chúa và tha nhân".   

"Chức phó tế là một ơn gọi đặc biệt, một ơn gọi gia đình nhắc nhở sự phục vụ như là một trong những hồng phúc đặc trưng của Dân Thiên Chúa. Thầy phó tế, có thể nói, là người quản thủ phục vụ trong Giáo Hội. Sự phục vụ Lời Chúa, sự phục vụ bàn thờ, sự phục vụ người nghèo", Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.

Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh quan hệ giữa phục vụ bàn thờ với phục vụ bác ái, cái này "luôn" dẫn tới cái kia.

Sau đây là bản dịch nhanh vội bài nói chuyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, không kể những câu ngài nói thêm, nhiều câu khiến cử tọa phải cười, như nói tới "các bà mẹ chồng" trong những "căng thẳng" trong gia đình.

Trong cuộc gặp gỡ, Đức Giáo Hoàng đã trả lời những câu hỏi của một linh mục và một nữ tu, nhân danh tất cả những người thánh hiến của giáo phận. Sau đó ngài đã đọc Kinh Truyền Tin với đám đông tụ tập trước nhà thờ, rồi ngài đã đi tới nhà tù San Vitore, để dùng bữa với các tù nhân, và nghỉ ngơi. Ngài sau đó đã chủ sự Thánh Lễ Truyền Tin và gặp gỡ giới trẻ.

AB

Bài nói chuyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (bản soạn sẵn)       

Các anh em phó tế, các anh em đã cống hiến nhiều. Chúng ta hãy nghĩ đến giá trị của sự phân định. Ở trong cung thánh, anh em có thể là một tiếng nói có thẩm quyền để bầy tỏ sự căng thẳng có giữa bổn phận và ý muốn, những sự căng thẳng có ở bên trong đời sống gia đình và những chúc lành.

Nhưng chúng ta phải chú ý đừng coi các phó tế là nửa linh mục hay nửa giáo dân. Rốt cuộc thì các thầy không phải thế này cũng không phải thế kia. Không. Coi các thầy như thế đau lòng chúng ta và cũng đau lòng các thầy. Cái cách coi các thầy như thế lấy đi sức mạnh của ơn đặc sủng riêng của chức phó tế trong đời sống của Giáo Hội. Và hình ảnh người phó tế như một loại trung gian giữa các tín hữu và các mục tử cũng không ổn.

Chức phó tế là một ơn gọi đặc biệt, một ơn gọi gia đình nhắc nhở sự phục vụ như một trong những ơn đặc trưng của Dân Thiên Chúa. Người phó tế, có thể nói, là người canh giữ công việc phục vụ trong Hội Thánh. Phục vụ Lời Chúa, phục vụ bàn thờ, phục vụ người nghèo.

Và sứ vụ của thầy, sức mạnh của thầy và sự đóng góp của thầy thực chất là như thế : trong sự kiện nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng đức tin, trong những cách thể hiện khác nhau - phụng vụ cộng đoàn, cầu nguyện cá nhân, các hình thức bác ái khác nhau – và trong những trạng thái khác nhau của cuộc đời – giáo dân, giáo sĩ, gia đình – có một tầm vóc phục vụ cốt yếu. Phục vụ Thiên Chúa và phục vụ anh em. Và biết bao nhiêu đường đất phải đi trong chiều hướng này ! Giá trị các ơn đặc sủng trong Hội Thánh là ở chỗ các ơn đó là một sự nhắc nhở và một ơn phúc để giúp toàn thể dân Thiên Chúa đừng để mất viễn cảnh và những sự phong phú của tác động Thiên Chúa.

Anh em không phải là nửa linh mục cũng không phải là nửa giáo dân – như thế sẽ là "công chức hóa" chức phó tế - anh em là bí tích phục vụ Thiên Chúa và phục vụ các anh em. Một ơn gọi, vốn cũng như các ơn gọi khác, không chỉ mang tính cá nhân mà được trải nghiệm bên trong gia đình và với gia đình; ở giữa Dân của Thiên Chúa và với Dân của Thiên Chúa.

Để tóm tắt :

- Không có phục vụ bàn thờ, không có phụng vụ mà không mở ra cho sự phục vụ người nghèo và không có phục vụ người nghèo mà không dẫn tới phụng vụ.

- Không có ơn gọi giáo sĩ mà không có tính gia đình. Điều đó giúp chúng ta đánh giá lại chức phó tế như ơn gọi giáo sĩ.

Sau cùng, dường như ngày hôm nay tất cả đều phải "phục vụ chúng ta", như thể là tất cả đều có mục đích cá nhân : cầu nguyện "phục vụ cho tôi", cộng đoàn "phục vụ cho tôi". Anh em là ơn phúc mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta để thấy rằng con đường chính trực đi ngược chiều : trong cầu nguyện, tôi phục vụ, trong cộng đoàn, tôi phục vụ, vì liên đới, tôi phục vụ Thiên Chúa và tha nhân của tôi.  

Mai Khôi dịch


nghe - xem

Video toàn cảnh Toạ đàm và Lễ ra mắt Uỷ Ban CLHB/HĐGMVN - See more at: http://conglyvahoabinh.org/video-toan-canh-toa-dam-va-le-ra-mat-uy-ban-clhbhdgmvn/2011/11/#sthash.seUuVaOo.dpuf
Video toàn cảnh Toạ đàm và Lễ ra mắt Uỷ Ban CLHB/HĐGMVN - See more at: http://conglyvahoabinh.org/video-toan-canh-toa-dam-va-le-ra-mat-uy-ban-clhbhdgmvn/2011/11/#sthash.seUuVaOo.dpuf

Video toàn cảnh Toạ đàm và Lễ ra mắt Uỷ Ban CLHB/HĐGMVN (1)

tư liệu
liên kết website