Các chức sắc Vatican tuyên bố sự phát triển phải đặt trọng tâm vào nhân vị
CL&HB - Đăng ngày 5-4-2017 7:17 AM GMT+7 - Lượt xem: 669

Rôma - Sự cam kết dấn thân của Hội Thánh Công Giáo nhằm thăng tiến công bình, bảo vệ phẩm giá con người, xây dựng hòa bình và thúc đẩy sự phát triển là sự phản ứng hướng đến một viễn tượng Ki-tô giáo về thế giới và mục đích của nó, các chức sắc Vatican tuyên bố tại một hội nghị.

Đức hồng y Gerhard Müller, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và ĐHY Peter Turkson, tổng trưởng Thánh bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện, đã khai mạc hội nghị đánh dấu kỷ niệm 50 năm thông điệp “Phát Triển Các Dân Tộc” của Chân phước Phao-lô VI. Đây là bức thông điệp xã hội bàn về sự phát triển.

“Chúng ta nhận biết tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình ở chính trong thế giới này,” và chính ở trong thế giới này mà những người nam và người nữ được kêu gọi để học biết, yêu thương và thờ phượng Thiên Chúa và phục Ngài và anh chị em của mình, ĐHY Müller nói hôm 3-4. Vì thế, người ta không thể biện hộ cho sự phân cách nào đó giữa mối quan tâm dành cho các thụ tạo của Thiên Chúa và việc sáng tạo của Ngài, đặc biệt là việc sáng tạo con người của Ngài.

Khi thiếu vắng một chiều kích đức tin và thiếu vắng sự chú trọng vào mục đích siêu việt của đời sống con người, thì các khái niệm chính trị và ý thức hệ về sự phát triển sẽ thất bại, ngay cả khi chúng đạt được một số thành công ban đầu, ngài nói. Các viễn tượng phi Ki-tô giáo về sự phát triển bao gồm ý tưởng “cộng sản” về “việc tạo dựng thiên đường dưới thế”, ý tưởng “vị lợi” tìm kiếm mức độ hạnh phúc lớn nhất dành cho nhiều người nhất, khái niệm Darwin hay “đế quốc” về sinh tồn và thịnh vượng của kẻ mạnh nhất, và quan điểm “tư bản” “với sự bóc lột thế giới và lao động.”

“Nếu chúng ta sử dụng những phương tiện này, chúng ta đang xâm phạm đến phẩm giá con người,” ĐHY Müller tuyên bố. Viễn tượng Ki-tô giáo về sự phát triển là tất cả mọi người nam và người nữ đều được kêu gọi cộng tác với Thiên Chúa trong việc nhận thức về vương quốc của Thiên Chúa. Sự quan tâm này không đơn thuần là dành cho “đời sau” hay đơn giản là dành cho cuộc sống ở thế gian, nhưng thừa nhận rằng đời sống của con người bao gồm cả hai.

Đức tin vào Thiên Chúa và trách nhiệm đối với thế giới “được liên kết với nhau mà không thể tách rời trong Chúa Ki-tô, Đấng đã đến trong thế gian không phải để giải phóng chúng ta khỏi nó, nhưng dẫn đưa nó về với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa,” ngài nói. Các Ki-tô hữu được kêu gọi “noi gương sự thiện hảo của Thiên Chúa và tôn vinh Thiên Chúa bằng cách thực hiện công trình của Ngài”.

Ơn gọi Ki-tô hữu là để lao động trong thế giới, ngài nói, nghĩa là làm việc để thăng tiến hòa bình, hạn chế các vũ khí “có thể hủy diệt nhân loại,” đảm bảo khoa học và công nghệ được sử dụng vì sự tiến bộ chứ không gây phượng hại đến phẩm giá con người, chống lại mọi hình thức nô lệ hiện đại và chăm sóc người di dân và người tị nạn.

“Hội Thánh không phải là một cuộc vận động hành lang nằm hỗ trợ cho những lợi ích của riêng mình,” ngài nói, trái lại Hội Thánh là một cộng đoàn của các tín hữu ra sức bảo vệ phẩm giá của những người nam và người nữ được Thiên Chúa sáng tạo.

ĐHY Turson nói rằng tên gọi của Thánh bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện được rút ra một cách trực tiếp từ giáo huấn của Đức Phao-lô VI trong thông điệp “Phát Triển Các Dân Tộc.” Giáo huấn đó  nhấn mạnh rằng khái niệm thống lĩnh hồi đó về sự phát triển, đặc biệt là liên quan đến các nỗ lực quốc tế nhằm viện trợ cho các nước nghèo nhất của thế giới, đã quá hạn hẹp khi nó tập trung chủ yếu vào kinh tế hơn là vào người dân.

Sự phát triển con người toàn diện được chú trọng đến “toàn bộ con người và toàn thể mọi người,” nhìn nhận họ như những tác nhân đầu tiên của sự phát triển và sự tiến bộ của chính họ, ngài nói. Định nghĩa về sự tiến bộ của Hội Thánh Công Giáo là chuyển từ một điều kiện sống làm cho phẩm giá con người dễ bị tổn thương sang một điều kiện sống vốn củng cố phẩm giá con người.

“Tình yêu trở thành một yếu tố thúc đẩy tiếp theo của sự phát triển,” ngài nói. “Sự phát triển con người toàn diện” chính là nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và mong muốn chia sẻ nó, thể hiện sự quan tâm dành cho người di dân và người tị nạn, cho người ốm đau, cho các nạn nhân chiến tranh và cho toàn thể những người đang đối diện với sự gạt ra bên lề vì nghèo đói hoặc vì sắc tộc thiểu số.

Thiên Phúc dịch
https://cruxnow.com/vatican/2017/04/03/pope-seminarians-using-church-personal-ambition-plague/


nghe - xem

Video toàn cảnh Toạ đàm và Lễ ra mắt Uỷ Ban CLHB/HĐGMVN - See more at: http://conglyvahoabinh.org/video-toan-canh-toa-dam-va-le-ra-mat-uy-ban-clhbhdgmvn/2011/11/#sthash.seUuVaOo.dpuf
Video toàn cảnh Toạ đàm và Lễ ra mắt Uỷ Ban CLHB/HĐGMVN - See more at: http://conglyvahoabinh.org/video-toan-canh-toa-dam-va-le-ra-mat-uy-ban-clhbhdgmvn/2011/11/#sthash.seUuVaOo.dpuf

Video toàn cảnh Toạ đàm và Lễ ra mắt Uỷ Ban CLHB/HĐGMVN (1)

tư liệu
liên kết website